Chiến thuật mà Ngô Quyền sử dụng khi đánh với quân Nam Hán tên là gì

Question

Chiến thuật mà Ngô Quyền sử dụng khi đánh với quân Nam Hán tên là gì

in progress 0
Adalyn 1 năm 2021-07-16T13:11:04+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T13:12:11+00:00

  Chiến thuật mà Ngô Quyền sử dụng khi đánh với quân Nam Hán tên là Bạch Đằng.

  0
  2021-07-16T13:12:32+00:00

  Chiến thắng Ngô Quyền sử dụng khi đánh với quân Nam Hán tên là đâm baic chọc ngầm xuống lòng sông Bawchj Đằng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )