Chiếu ánh sáng từ không khí vào thủy tinh.Biết góc khúc cần r=30 độ.Tìm góc đó

Question

Chiếu ánh sáng từ không khí vào thủy tinh.Biết góc khúc cần r=30 độ.Tìm góc đó

in progress 0
Lyla 2 tháng 2021-07-21T01:10:06+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:11:38+00:00

  Đáp án:

  \(i = 48,{6^o}\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\sin i = n\sin r \Rightarrow \sin i = 1,5\sin 30 = \frac{3}{4} \Rightarrow i = 48,{6^o}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )