Chiều dài hình hộp chữ nhật có chiều dài là 3 dm chiều rộng là 2 dm chiều cao là 3,5 dm muốn tính diện tích xung quanh và thể tích

Question

Chiều dài hình hộp chữ nhật có chiều dài là 3 dm chiều rộng là 2 dm chiều cao là 3,5 dm muốn tính diện tích xung quanh và thể tích

in progress 0
Hadley 1 tháng 2021-11-12T14:09:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:11:04+00:00

  Đáp án:

  Diện tích xung quanh của HHCN là :

        $( 3 + 2 ) × 3,5 × 2 = 35$ $( dm² )$

  Thể tích của HHCN là:

        $3 × 2 × 3,5 = 21$ $( dm³ )$

           Đáp số : $S_{xq}$ $: 35$ $dm²$

                           $V : 21$ $dm³$

                – Chúc bạn học tốt –                   

   

  0
  2021-11-12T14:11:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Diện tích xung quanh là :

         (3+2) x 3,5 x 2=35 $(dm^2)$

  Thể tích là:

         3 x 2 x 3,5= 21 $(dm^3)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )