chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào một chất lỏng trong suốt dưới góc tới 45 thì góc khúc xạ là 30 bây giờ chiếu tia sáng đó từ chất lỏng r

Question

chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào một chất lỏng trong suốt dưới góc tới 45 thì góc khúc xạ là 30 bây giờ chiếu tia sáng đó từ chất lỏng ra ngoài không khí dưới góc tới i với giá trị nào của i để KHÔNG có tia khúc xạ ra ngoài không khí

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-10-20T02:54:22+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T02:55:36+00:00

  Đáp án:

  Góc 45 độ

  Giải thích các bước giải:

  Chiết suất của chất lỏng:

  \[n = \frac{{\sin i}}{{\sin r}} = \frac{{\sin 45}}{{\sin 30}} = \sqrt 2 \]

  Công thức tính góc giới hạn này được xác định như sau:

  \[\sin {i_{gh}} = \frac{1}{n} = \frac{1}{{\sqrt 2 }} \Rightarrow {i_{gh}} = 45^\circ \]

  Vậy nếu chiếu tia tới góc 45 độ từ chất lỏng ra thì sẽ không có tia khúc xạ

  0
  2021-10-20T02:55:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chiết suất chất lỏng:= $\frac{sini45}{sini30}$ =$\sqrt[]{2}$ 

  Để có tia khúc xạ để ko hiện tượng phản xạ toàn phần:

  sini<$\frac{1}{n}$ ⇒i<45 độ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )