Chiếu một tia sáng từ benzen có chiết suất 1,5 với góc tới 80° ra không khí. Góc khúc xạ là

Question

Chiếu một tia sáng từ benzen có chiết suất 1,5 với góc tới 80° ra không khí. Góc khúc xạ là

in progress 0
Quinn 1 năm 2021-10-09T02:51:41+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T02:52:48+00:00

  Chiếu một tia sáng từ benzen có chiết suất 1,5 với góc tới 80° ra không khí. Góc khúc xạ là:

  không xác định được

  0
  2021-10-09T02:53:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chiếu một tia sáng từ benzen có chiết suất 1,5 với góc tới 80° ra không khí. Góc khúc xạ là:không xác định được 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )