Chỉn dừng một hoá chất hãy nhận biết các chấtsau : Al, Fe, BaO, ZnO Cần gấp ạ

Question

Chỉn dừng một hoá chất hãy nhận biết các chấtsau : Al, Fe, BaO, ZnO
Cần gấp ạ

in progress 0
Julia 1 tháng 2021-08-31T14:17:53+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:19:05+00:00

  Trích mẫu thử cho vào mỗi lọ riêng biệt

  Đổ một lượng nước vha đủ vào mỗi lọ ống nghiệm 

  $•$ Một ống có chất tan hết $→BaO$

  $•$ Ba ống còn lại không tan $→Al ; Fe ; ZnO$$(*)$

  Cho dùng nam châm

  $•$ Nam châm hút được sắt $→Fe$

  $•$ Hai chất còn lại không thấy bị hút$→Al ; ZnO$$(×)$

  Cho dd $ZnSO_4$ vào nhóm $(×)$

  Tạo kết tủa trắng xanh$→Al$

  Không hiện tượng $→ZnO$

  $PTHH$

  $BaO+H_2O→Ba(OH)_2$

  $2Al+3ZnSO_4→Al_2(SO_4)_3+3Zn↓$

  0
  2021-08-31T14:19:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giả

  Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

  -)Cho vào nước thấy

  Tan là BaO: BaO+H2O->Ba(OH)2

  Ko tan là Al, Fe,ZnO

  -) Cho 3 chất ko tan trong nước vào dd Ba(OH)2 trên thấy

  Có sủi bọt khí=> Al: 2Al+Ba(OH)2+ 2H2O-> Ba(AlO2)2+ 2H2

  Tan và không có sủi bọt khí là ZnO: ZnO+Ba(OH)2->BaZnO2+H2O

  Không tan là Fe 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )