Chính quyền nhà Hậu Lê suy yếu vào: A. Cuối thế kỉ XVI B. Đầu thế kỉ XVI C. Thế kỉ XV D. Thế kỉ XIV

Question

Chính quyền nhà Hậu Lê suy yếu vào:
A. Cuối thế kỉ XVI
B. Đầu thế kỉ XVI
C. Thế kỉ XV
D. Thế kỉ XIV

in progress 0
Abigail 1 năm 2021-09-20T14:40:58+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:42:29+00:00

  -Rồng-

  Chính quyền nhà Hậu Lê suy yếu vào:

  A. Cuối thế kỉ XVI

  B. Đầu thế kỉ XVI

  C. Thế kỉ XV

  D. Thế kỉ XIV

  ( nhà Hậu Lê bắt đầu suy yếu từ thời vua Lê Uy Mục)

  #No_copy

  xin ctrlhn nếu hay 😀

  0
  2021-09-20T14:42:52+00:00

  Đáp án là : B

  hay nhà Hậu Lê bắt đầu suy yếu từ thời vua Lê Uy Mục

  # NO COPY

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )