Chính quyền phong kiến phương Bắc bóc lột nhân dân ta bằng các hình thức nào ? Hình thức bóc lột nào là cơ bản nhất của chúng ?

Question

Chính quyền phong kiến phương Bắc bóc lột nhân dân ta bằng các hình thức nào ? Hình thức bóc lột nào là cơ bản nhất của chúng ?

in progress 0
Eloise 1 tháng 2021-08-05T17:45:32+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:46:36+00:00

  Chính trị : chia nước ta thành quận, huyện để cai trị, toàn bộ quyền hành đều thuộc về người Hán. Kinh tế: ra sức vơ vét, bóc lột nhân dân ta bằng nhiều hình thức.

  Văn hoá : truyền bá Nho giáo và chữ Hán, bắt nhân dân ta theo phong tục cùa người Hán.

  Hình thức bóc lột cơ bản nhất của chúng là đánh tô thuế nặng nêf vào muối và sắt

  cho mình ctlhn nhé #yêu sử#

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )