Chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm có nguy cơ bị lật đổ sau phong trào cách mạng nào của miền Nam Việt Nam ?

Question

Chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm có nguy cơ bị lật đổ sau phong trào cách mạng nào của miền Nam Việt Nam ?

in progress 0
Josephine 1 năm 2021-10-28T20:42:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T20:43:44+00:00

  Đó là cuộc đảo chính tại Việt Nam năm 1963

  0
  2021-10-28T20:44:05+00:00

  Chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm có nguy cơ bị lật đổ sau phong trào cách mạng đảo chính của miền Nam Việt Nam năm 1963

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )