Chính sách bành trướng của Mỹ đỗi với khu vực Mỹ La tinh biểu hiện như thế nào ?

Question

Chính sách bành trướng của Mỹ đỗi với khu vực Mỹ La tinh biểu hiện như thế nào ?

in progress 0
Maria 2 giờ 2021-09-07T07:57:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:58:22+00:00

  – Năm 1823 , Mĩ đưa ra học thuyết Mơn-rô :” Châu Mĩ của người châu mĩ “

  – Năm 1889 , tổ chức ” Liên minh dân tộc các nước cộng hòa Châu Mĩ ” được thành lập , gọi tắt là Liên Mĩ , dưới sự chỉ huy của chính quyền Oa-sinh-ton

  – Dùng sức mạnh quân sự để gây chiến tranh với các nước Tư bản khác để tranh dành sự ảnh hưởng . Chẳng hạn năm 1898 , Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha để sau đó chiếm Phi-lip-pin , Cuba , Pu-éc-tô Ri-cô ,…

  – Từ đâu thế kỉ XX , Mĩ khống chế nền kinh tế các nước Mĩ Latinh bằng cách áp dụng chính sách ” Cái gậy lớn ” và ” Ngoại giao đồng đola ” để tiến tới khống chế về chính trị , lần lượt xâm chiếm các nước Mĩ Latinh.

  – Mĩ từng bước biến khu vực Mĩ Latinh thành ” sân sau ” của mình.

            CHÚC BẠN HỌC TỐT =-P

  0
  2021-09-07T07:58:50+00:00

  Chính sách bành trướng của Mỹ đỗi với khu vực Mỹ La tinh biểu hiện như thế nào ?

  – Năm 1889, Liên minh dân tộc các nước cộng hòa châu Mĩ được thành lập đc chỉ huy của chính quyền Oa-sinh-tơn.

  – Dùng sức mạnh quân sự để gây chiến tranh với các nước tư bản khác để tranh giành sự ảnh hưởng.

  – Thế kỉ XX, Mĩ khống chế nền KT các nước Latinh = cách áp dụng chính sách Cái gậy lớn và Ngoại giao đồng đôla để tiến tới khống chế về chính trị -> lần lượt xâm chiếm các nước Mĩ Lainh

  – Mĩ biến khu vực Mĩ Latinh thành sân sau của mình

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )