chính sách bóc lột của nhà Lương tàn bạo như thế nào?

Question

chính sách bóc lột của nhà Lương tàn bạo như thế nào?

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-07-24T17:58:33+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T17:59:38+00:00

  Chính sách bóc lột của nhà Lương tàn bạo như thế nào?

  Trả lời:

  – Bắt những người thợ thủ công giỏi, khéo tay về nước.

  – Bị bóc lột sức lao đôngj từ người già cho đến trẻ em,…

  – Bắt nhân dân ta đóng nhiều thứ thuế vô lí, bắt nhân dân cống nộp sản vật quý hiếm như: ngà voi, đồi mồi,…

  – Đưa người Hán sang sống chung với người Việt để “thuần hóa” người Việt. Bắt nhân dân ta sống và làm theo phong tục tập quán của người Hán, học chữ Hán,…

  – Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta,…

  * Chính sách thâm hiểm nhất: là muốn ĐỒNG HÓA DÂN TỘC TA về mọi mặt, biến nước ta trở thành một quận, huyện của chúng.

  ⟹ Những chính sách vô cùng tàn bạo, thâm độc, đẩy nhân dân ta vào cảnh cùng quẫn về mọi mặt ⇔ Khiến cho nhân dân căm thù và oán hận ngày một sâu sắc.

  Chúc em học tốt~

  0
  2021-07-24T17:59:41+00:00

  Phân biệt đối xử:

  – Đề cao dòng họ tôn thất nhà Lương và một số dòng họ lớn.

  Chính sách:

  – Đặt ra hằng trăm thứ thuế.

  – Giao dịch, cống nộp sản vật quý hiếm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )