chính sách cai trị của các triều đại phong kiến? chính sách nào là thâm độc nhất vì sao?

Question

chính sách cai trị của các triều đại phong kiến? chính sách nào là thâm độc nhất vì sao?

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-10-16T19:28:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:29:54+00:00

  Chính sách đồng hóa dân tộc là chính sách thâm độc nhất

  0
  2021-10-16T19:29:59+00:00

  Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến:

  – Thi hành chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề.

  – Cướp ruộng đất, cưỡng bức nhân dân ta cày cấy thực hiện đồn điền, nắm độc quyền về muối và sắt.

  – Bắt những thợ thủ công giỏi, lành nghề về nước chúng.

  – Đưa người Hán sang ở chung với người Việt, bắt nhân dân ta học chữ Hán, theo phong tục tập quán người Hán.

  – Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta

  -…

  * Chính sách cai trị thâm độc nhất là chính sách đồng hóa nhân dân ta. Vì:

  – Khiến chúng ta mất đi phong tục tập quán, tiếng nói, ngôn ngữ riêng của mình. Khiến chúng ta dần dần trở thành người bọn chúng, để sát nhập nước ta trở thành một quận một huyện của bọn chúng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )