Chính sách cai trị nào về kinh tế luôn được các triều đại phong kiến phương Bắc như Hán, Ngô, Lương, Đường thực hiện? * 1 điểm Mở trường dạy học chữ H

Question

Chính sách cai trị nào về kinh tế luôn được các triều đại phong kiến phương Bắc như Hán, Ngô, Lương, Đường thực hiện? *
1 điểm
Mở trường dạy học chữ Hán
Đồng hóa nhân dân ta
Nộp thuế sắt, muối
Nộp thuế sắt, dâu

in progress 0
aihong 1 năm 2021-10-27T20:51:47+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T20:52:47+00:00

  B: đồng hóa nhân dân ta b ah 

  0
  2021-10-27T20:52:48+00:00

  Chính sách cai trị nào về kinh tế luôn được các triều đại phong kiến phương Bắc như Hán, Ngô, Lương, Đường thực hiện?

  Mở trường dạy học chữ Hán

  Đồng hóa nhân dân ta

  Nộp thuế sắt, muối

  Nộp thuế sắt, dâu

  chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )