Chính sách nào của Công xã đã được đầu giao tư liệu sản xuất cho người lao động . A. Hoãn trả lại tiền thuê nhà . B. Quy định tiền lương tối thiểu

Question

Chính sách nào của Công xã đã được đầu giao tư liệu sản xuất cho người lao động .
A. Hoãn trả lại tiền thuê nhà .
B. Quy định tiền lương tối thiểu .
C. Giáo dục bắt buộc .
D. Công nhân quản lí xí nghiệp chủ bỏ trốn .

in progress 0
Margaret 4 tuần 2021-07-08T17:47:17+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:48:26+00:00

  Chính sách nào của Công xã đã được đầu giao tư liệu sản xuất cho người lao động .
  A. Hoãn trả lại tiền thuê nhà .
  B. Quy định tiền lương tối thiểu .
  C. Giáo dục bắt buộc .
  D. Công nhân quản lí xí nghiệp chủ bỏ trốn .
  ⇒ Đáp án D

  0
  2021-07-08T17:48:43+00:00

  B.  Quy định tiền lương tối thiểu .

     Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )