cho 0,02 mol H2SO4 tác dụng với dung dịch Ba(oh)2 thu được 500 ml dung dịch A có pH = 2 và m gam kết tủa. Giá trị m là? giúp mình với ạ, mình cảm ơn.

Question

cho 0,02 mol H2SO4 tác dụng với dung dịch Ba(oh)2 thu được 500 ml dung dịch A có pH = 2 và m gam kết tủa. Giá trị m là?
giúp mình với ạ, mình cảm ơn.

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-09-11T20:57:03+00:00 1 Answers 261 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T20:58:35+00:00

  Đáp án:

  $m_↓ = m_{BaSO_4} =1,7475\ g$ 

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: $n_{H^+} = 0,04\ mol, n_{OH^-} = x\ mol$

  $pH=2⇔[H^+] = 0,01\ M$ nên axit dư:

  $H^+ + OH^- \to H_2O$

  Ta có: $[H^+] = \dfrac{0,02-x}{0,5} = 0,01$

  $⇒x=0,015\ mol$

  Vậy: $n_{SO_4^{2-}} = 0,02,\ n_{Ba^{2+}} = 0,0075\ mol$

  $m_↓ = m_{BaSO_4} = 0,0075.233=1,7475\ g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )