Cho 0,2 mol hiđro tác dụng với khí Clo vậy khối lượng Clo tham gia phản ứng là bao nhiêu

Question

Cho 0,2 mol hiđro tác dụng với khí Clo vậy khối lượng Clo tham gia phản ứng là bao nhiêu

in progress 0
Raelynn 1 tháng 2021-08-13T13:51:40+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:53:07+00:00

  M Clo=0, 2×71=14, 2 (g)

  0
  2021-08-13T13:53:36+00:00

  Đáp án:

   14,2 g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {H_2} + C{l_2} \xrightarrow{\text{ ánh sáng}} 2HCl\\
  Theo\,pt:{n_{C{l_2}}} = {n_{{H_2}}} = 0,2\,mol\\
  {m_{C{l_2}}} = 0,2 \times 71 = 14,2g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )