Cho 0,2 mol hỗn hợp gồm propin và ankin X phản ứng vừa dủ với dung dịch chứa 0,3 mol AgNO3 /NH3 Chất X là: (giải chi tiết) ​A. Axetylen B. But-1-in C.

Question

Cho 0,2 mol hỗn hợp gồm propin và ankin X phản ứng vừa dủ với dung dịch chứa 0,3 mol AgNO3 /NH3 Chất X là: (giải chi tiết) ​A. Axetylen B. But-1-in C. But-2-in D. Pent-1-in

in progress 0
Valentina 1 năm 2021-10-26T18:58:01+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T18:59:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   câu a  vì 

  Vì nAgNO3  > nankin  => X phải là C2H2 (do propin chỉ tác dụng với AgNO3 theo tỉ lệ 1:1)

  0
  2021-10-26T18:59:24+00:00

  Các ank-1-in phản ứng với $AgNO_3/NH_3$ 1:1, riêng axetilen phản ứng với tỉ lệ 1:2.

  $\dfrac{n_{AgNO_3/NH_3}}{n_{\text{ankin}}}=1,5$. Vậy X là axetilen.

  => chọn A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )