Cho 0,2lit dd ax axetic 1M tác dụng hết với đá vôi CaCO3 a. Tính khối lượng đá vôi cần dùng? b. Tính thể tích chất khí sinh ra ở đktc? c Hỏi phải thêm

Question

Cho 0,2lit dd ax axetic 1M tác dụng hết với đá vôi CaCO3
a. Tính khối lượng đá vôi cần dùng?
b. Tính thể tích chất khí sinh ra ở đktc?
c Hỏi phải thêm bao nhiu lít nước vào dd ax trên để trở thành dd có nồng độ 0,5M

in progress 0
aihong 1 năm 2021-10-02T15:17:46+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T15:18:47+00:00

  nCH3COOH=0,2.1=0,2(mol)

  PTHH:          2CH3COOH+CaCO3→(CH3COO)2Ca+H2O+CO2

                            0,2               0,1             0,1                         0,1

  a) Theo pt=>nCaCO3=0,1(mol)

                   =>mCaCO3=0,1.100=10(g)

  b) Theo pt=>nCO2=0,1(mol)

                    =>VCO2=0,1.22,4=2,24(l)

  c) Vdd CH3COOH 0,5M=$\frac{0,2}{0,5}$=0,4(l)

  =>VH2O=0,4-0,2=0,2(l)=200ml

   

  0
  2021-10-02T15:18:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải

  a.


  b.

  có : 

  c.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )