cho 0,3 mol amin C2H5NH2 tác dụng với dung dịch axit HCL thu được m gam muối tính m=?

Question

cho 0,3 mol amin C2H5NH2 tác dụng với dung dịch axit HCL thu được m gam muối tính m=?

in progress 0
Ayla 1 tháng 2021-11-08T21:05:40+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-08T21:07:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-08T21:07:16+00:00

  Đáp án: m=24,45g

   

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {HCl}& + &{{C_2}{H_5}N{H_2}}& \to &{{C_2}{H_5}N{H_3}Cl}
  \end{array}\)

  \({n_{{C_2}{H_5}N{H_3}Cl}} = {n_{{C_2}{H_5}N{H_2}}} = 0,3mol \to m = 24,45g\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )