Cho 0,56 lít khí (ở đktc) hỗn hợp khí C2H4 và C2H2 tác dụng vừa đủ với 28 gam dung dịch Brom 20%. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu lần lượ

Question

Cho 0,56 lít khí (ở đktc) hỗn hợp khí C2H4 và C2H2 tác dụng vừa đủ với 28 gam dung dịch Brom 20%. Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu lần lượt là:………………….

in progress 0
Ayla 2 tháng 2021-07-19T09:46:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:47:58+00:00

  Đáp án:

  %$V_{C_2H_4}=60$%

   %$V_{C_2H_2}=40$%

  Giải thích các bước giải:

    Gọi số mol của $C_2H_4$ và $C_2H_2$ lần lượt là $x$ và $y$

   $C_2H_4+Br_2→C_2H_4Br_2$

       x              x          x

   $C_2H_2+2Br_2→C_2H_2Br_4$

      y               2y           y

   $\dfrac{m_{Br_2}}{28}×100=20$

  ⇒ $m_{Br_2}=5,6(g)$

  Theo đề bài ta có hệ: $\begin{cases} 22,4x+22,4y=0,56 \\ 160x+320y=5,6 \end{cases}$

                                  ⇔ $\begin{cases} x=0,015 \\ y=0,01 \end{cases}$

  %$V_{C_2H_4}=\dfrac{0,015×22,4}{0,56}×100=60$%

  → %$V_{C_2H_2}=40$%

  0
  2021-07-19T09:48:23+00:00

  $n_{hhk}=0,025(mol)$

  $m_{Br_2}=28.20/100=5,6(g)$⇒$n_{Br_2}=0,035(mol)$
  $C_2H_4+Br_2→C_2H_4Br_2$

  $C_2H_2+2Br_2→C_2H_2Br_4$

  Gọi x và y lần lượt là số mol $C_2H_4$ và $C_2H_2$ trong hỗn hợp, ta có:

  $\left \{ {{x+y=0,025} \atop {x+2y=0,035}} \right.$

  ⇒$x=0,15(mol);y=0,1(mol)$

  Do tỉ lệ số mol bằng tỉ lệ thể tích⇒%$V_{C_2H_4}=0,015.100/0,025=60$%

  ⇒%$V_{C_2H_2}=40$%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )