cho 1^2+2^2+……+10^2=385 Tính B = 0.25^2+0.5^2+…..+2.5^2

Question

cho 1^2+2^2+……+10^2=385
Tính B = 0.25^2+0.5^2+…..+2.5^2

in progress 0
Allison 2 tháng 2021-10-04T06:08:54+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-04T06:09:56+00:00

    Đáp án:

    Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )