cho 1,3g kim loại hóa trị 2 tác dụng vừa đủ với 448ml khí clo ở đktc.Kim loại đem phản ứng là

Question

cho 1,3g kim loại hóa trị 2 tác dụng vừa đủ với 448ml khí clo ở đktc.Kim loại đem phản ứng là

in progress 0
Aubrey 1 tháng 2021-11-10T21:02:46+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:04:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $Gọi$ $CTHH$ $của$ $kim$ $loại$ $là$ $X.$

  $PTPƯ:X+Cl_2→XCl_2$

  $448ml=0,448l.$

  $nCl_2=\frac{0,448}{22,4}=0,02mol.$

  $Theo$ $pt:$ $nX=nCl_2=0,02mol.$

  $⇒M$ $X=\frac{1,3}{0,02}=65g/mol.$

  $⇒Kim$ $loại$ $X$ $là$ $Zn.$

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-11-10T21:04:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )