Cho 1.4h sắt tác dụng với 840ml clo (đktc) a, tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng b, tính thể tích dung dịch Hcl 0,5M để đủ tác dụng các

Question

Cho 1.4h sắt tác dụng với 840ml clo (đktc)
a, tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng
b, tính thể tích dung dịch Hcl 0,5M để đủ tác dụng các chất thu được trong phản ứng trên.

in progress 0
Ayla 4 tuần 2021-11-20T00:34:47+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T00:36:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  2Fe+3CL2→2FeCL3

  nFe=1,4/56=0,025mol

  nCL=0,84/22,4=0,375mol

  Có nFe / 2 > nCl2 / 3 => Cl2 hết, Fe dư => Tính theo Cl2
    Từ pt  => nFecl3 = 0,0375 x 2 / 3 =0,025 ( mol )

  ⇒m=0,025*162,5=4,0625 g

  b)  V = n / Cm = 0,0375 / 0,5 = 0,075 (lit)
                                                 = 75 ml

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )