cho 1.5 gam hỗn hợp x gồm al và mg phản ứng hết với dung dịch hcl dư thu được 1.68 lít khí h2 (đktc).khối lượng của mg trong x là

Question

cho 1.5 gam hỗn hợp x gồm al và mg phản ứng hết với dung dịch hcl dư thu được 1.68 lít khí h2 (đktc).khối lượng của mg trong x là

in progress 0
Harper 3 giờ 2021-11-25T12:01:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T12:02:30+00:00

  Đáp án:

  PTHH

  2Al + 6HCl ->2AlCl3 + 3H2(1)

  Mg + 2HCl -> MgCl2 + H2(2)

  gọi nAl là a,nMg là b (mol)(a,b>0)

  theo bài ra ta có 27a + 24b=1,5(*)

  theo pthh ta có nH2=1,5a+b

  theo bài ra ta có nH2=1,68/22,4=0,075(mol)

  =>1,5a+b=0,075(**)

   giải hệ pt (*) và (**)

  =>a=1/3(mol)

  b=0,025(mol)

  =>mMg=0,025×24=0,6(g)

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-25T12:02:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: Gọi số mol al,mg là x,y ta có :

                                                 2al+6hcl=>2alcl3+3h2

                                                  x=>3x=>x=>1,5x

                                                  mg+2hcl=>mgcl2+h2

                                                  y=>2y=>y=>y

  nh2=0,075(mol)

  ta có hệ pt : 27x+24y=1,5 và 1,5x+y=0,075

  =>x=0,03,y=0,025

  mMg=0,025.24=0,6(g)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )