Cho 1,6g CuO tác dụng với 100g dd H2SO4 20% tính nồng độ % các chất dư có trong dd sau PƯ

Question

Cho 1,6g CuO tác dụng với 100g dd H2SO4 20% tính nồng độ % các chất dư có trong dd sau PƯ

in progress 0
Alexandra 1 năm 2021-09-27T21:52:57+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T21:54:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-27T21:54:38+00:00

  pthh: Cu0+H2so4→cuso4+h2o

  n cuo= 1,6: 80=0,02 mol

  m h2so4= 20 g→ n h2so4= 0,2 mol

  xét tỉ lệ ta thấy : cuo phản ứng hết

  n h2so4 dư = 0,2- 0,02= 0,18 mol

  m h2so4 dư= 17,64 g

  m cuso4 = 0,02. 160=3,2 g 

  m dd sau p/ ứng= 101,6 g

  c %h2so4=17,36%

  c %cuso4 = 3,15%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )