cho 1 xã có 3 làng ,làng thứ nhất toàn người nói thật ,làng thứ hai toàn nói dối ,làng thứ ba có nói dối và nói thật,một hôm có người gọi đến va nói l

Question

cho 1 xã có 3 làng ,làng thứ nhất toàn người nói thật ,làng thứ hai toàn nói dối ,làng thứ ba có nói dối và nói thật,một hôm có người gọi đến va nói làng chúng tôi mất điện tôi hỏi họ:ông làng nào,người kia trả lời là làng C.
Hỏi ông ta nói thật hay nói dối ,ở làng nào,nếu nói dối thì nên sửa điện cho làng nào?vì sao?

in progress 0
Quinn 3 tuần 2021-11-24T18:51:45+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T18:53:09+00:00

   ông ta nói dối ,ở làng có nói dối và nói thật không nên vì nếu mất điện thì ông ta nên ở nhà

  Giải thích các bước giải:

   vì ông ta bảo ở làng C theo thứ tự A,B,C thì ông ta ở làng nói dối và nói thật

   

  #notcopy

  tôi tự làm nha

  0
  2021-11-24T18:53:25+00:00

  Đáp án:

   ông ta nói dối ,ở làng có nói dối và nói thật không nên vì nếu mất điện thì ông ta nên ở nhà

  Giải thích các bước giải:

   vì ông ta bảo ở làng C theo thứ tự A,B,C thì ông ta ở làng nói dối và nói thật

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )