Cho 1 đoạn mạch có trình tự nuclêôtit Mạch 1 : A T T G X G A A T Mạch 2 : T A A X G X T T A Em hãy viết trình tự nuclêôtit trên mARN được tổ hợp từ

Question

Cho 1 đoạn mạch có trình tự nuclêôtit
Mạch 1 : A T T G X G A A T
Mạch 2 : T A A X G X T T A
Em hãy viết trình tự nuclêôtit trên mARN được tổ hợp từ mạch 2

in progress 0
Josie 4 tháng 2021-08-24T20:12:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:14:18+00:00

  Theo nguyên tắc bổ sung ta có:

  Mạch 2 : T A A X G X T T A

  mARN:   A U U G X G A A U

  0
  2021-08-24T20:14:47+00:00

  Mạch 1:           `-A-T-T-G-X-G-A-A-T-`

  Mạch 2:           `-T-A-A-X-G-X-T-T-A-`

  Mạch bổ sung: `-A-U-U-G-X-G-A-A-T-`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )