Cho 1 gen có 3900 liên kết hidro, trong đó G chiếm 30%. Tính % và số nu mỗi loại của gen.

Question

Cho 1 gen có 3900 liên kết hidro, trong đó G chiếm 30%. Tính % và số nu mỗi loại của gen.

in progress 0
Parker 1 năm 2021-11-19T19:35:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T19:36:44+00:00

  Giải thích các bước giải:

  A+G = 50% 

  G= 30% => A = 20%

  Đặt A = 2x, G= 3x

  Ta có : 4x + 9x =3900

  => x= 300 

  Vậy A= T= 600 nu

  G= X= 900 nu

   

  0
  2021-11-19T19:36:46+00:00

  Đáp án:%mỗi loại của gen: A=T=20%; 

                                                G=X= 30%

               Số Nu mỗi loại gen: A=T= 424,6(nu

                                                G=X= 636,9(nu)

  Giải thích các bước giải:

   G chiếm 30% 

  Mà:.  A+G=50%

  Nên: A chiếm 20%

  Do đó: A=T=20% ,.   G=X= 30%

    Lại có: liên kết hi₫ro là 3900

      H= (2%A + 3%G )N = 3900

     N= 2123(nu)

  Suy ra số lượng: A= T= 20%× 2123= 424,6

                               G=X= 30% ×2123= 636,9

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )