Cho 1 kim loại R có hóa trị II tan hoàn toàn trong V lít dung dịch HCL 0,5 M. Sau phản ứng thu được 2,688 khí điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch có chứ

Question

Cho 1 kim loại R có hóa trị II tan hoàn toàn trong V lít dung dịch HCL 0,5 M. Sau phản ứng thu được 2,688 khí điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch có chứa 16,32 g muối . Xác định kim loại R

in progress 0
Parker 3 tháng 2021-08-31T08:40:53+00:00 2 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:41:57+00:00

  Xem hình…

  0
  2021-08-31T08:42:23+00:00

  `n_(H_2)=\frac{2,688}{22,4}=0,12(mol)`

  `R+2HCl->RCl_2+H_2`

                              `0,12`      `0,12`

  `M_(RCl_2)=\frac{16,32}{0,12}=136`

  `=>R+71=136`

  `=>R=65`

  Vậy `R` là `Zn`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )