Cho 1 lít dung dịch CuCl2 0,1M. Điện phân với cường độ 10A trong vòng 2895s. Khối lượng Cu thoát ra là

Question

Cho 1 lít dung dịch CuCl2 0,1M. Điện phân với cường độ 10A trong vòng 2895s. Khối lượng Cu thoát ra là

in progress 0
Adalynn 1 tháng 2021-10-28T13:56:36+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:58:06+00:00

  $n_{Cu^{2+}}=n_{CuCl_2}=0,1(mol)$

  $n_e=\dfrac{It}{F}=\dfrac{10.2895}{96500}=0,3(mol)$

  $2n_{Cu^{2+}}<n_e$

  $\Rightarrow Cu^{2+}$ hết

  $n_{Cu}=n_{Cu^{2+}}=0,1(mol)$

  $\to m_{Cu}=0,1.64=6,4g$

  0
  2021-10-28T13:58:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Có số mol electron trao đổi là : $\frac{10.2895}{96500}$ = 0,3 mol

  có n$Cu^{2+}$ = nCuCl2 = 0,1.1 = 0,1 mol

  Vì $n_{e}$ > 2n$Cu^{2+}$ nên  $Cu^{2+}$ hết

  có nCu = nCuCl2 = 0,1 mol

  ⇒ mCu = 0,1.64 = 6,4 gam

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )