cho 1 lượng dung dịch H2SO4 10% tác dụng vừa đủ vs 16g CU0 tính C% của dung dịch

Question

cho 1 lượng dung dịch H2SO4 10% tác dụng vừa đủ vs 16g CU0 tính C% của dung dịch

in progress 0
Rylee 3 tháng 2021-09-24T22:42:47+00:00 2 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:44:16+00:00

  Đáp án:

   15,09%

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  CuO + {H_2}S{O_4} \to CuS{O_4} + {H_2}O\\
  nCuO = \dfrac{{16}}{{80}} = 0,2\,mol\\
  n{H_2}S{O_4} = nCuO = 0,2\,mol\\
  m{\rm{dd}}{H_2}S{O_4} = \dfrac{{0,2 \times 98}}{{10\% }} = 196g\\
  m{\rm{dd}}spu = 16 + 196 = 212(g)\\
  nCuS{O_4} = nCuO = 0,2\,mol\\
  C\% CuS{O_4} = \dfrac{{0,2 \times 160}}{{212}} \times 100\%  = 15,09\% 
  \end{array}\)

  0
  2021-09-24T22:44:30+00:00

  n CuO=$\frac{16}{80}$ =0,2 mol

  CuO+H2SO4→CuSO4+H2O

   0,2→   0,2          0,2              mol

  m ct H2SO4=0,2.98=19,6 g

  mdd H2SO4=$\frac{19,6.100}{10}$ =196 g

  mdd sau phản ứng=m CuO+mdd H2SO4

                                 =16+196=212 g

  m ct CuSO4=0,2.160=32 g

  C% CuSO4=$\frac{32}{212}$.100≈15,09%

  ………………………..chúc bạn học tốt……………………….     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )