cho 1 lượng hh CuO và Fe2O3 tan trong dd HCl thu được 2 muối có ti lệ mol 1:1 phần trăm khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hh lần lượt là

Question

cho 1 lượng hh CuO và Fe2O3 tan trong dd HCl thu được 2 muối có ti lệ mol 1:1 phần trăm khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hh lần lượt là

in progress 0
Piper 1 tháng 2021-08-05T02:15:01+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T02:16:01+00:00

  Hình như là vậy nha, mình cụng không chắc lắm ạ

   

  0
  2021-08-05T02:17:00+00:00

  Đáp án:

  `-` `%m_{CuO}=50%`

  `-` `%m_{Fe_2O_3}=50%`

  Giải thích các bước giải:

  `-` Giả sử `n_{CuCl_2}` là a (mol).

  `\to` `n_{FeCl_3}` là a (mol).

  Phương trình hóa học:

  `CuO + 2HCl \to CuCl_2 + H_2O` (1)

  `Fe_2O_3 + 6HCl \to 2FeCl_3 + 3H_2O` (2)

  `-` Theo phương trình (1): `n_{CuO}=n_{CuCl_2}=a\ (mol).`

  `\to m_{CuO}=a\times 80=80a\ (g).`

  `-` Theo phương trình (2): `n_{Fe_2O_3}=\frac{1}{2}n_{FeCl_3}=0,5a\ (mol).`

  `\to m_{Fe_2O_3}=0,5a\times 160=80a\ (g).`

  `\to %m_{CuO}=\frac{80a}{80a+80a}\times 100%=50%`

  `\to %m_{Fe_2O_3}=\frac{80a}{80a+80a}\times 100%=50%`

  \(\boxed{\text{LOVE TEAM}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )