cho 1 mol Fe nặng 56 g chứa 26 e hỏi 1,12 g Fe chứa bao nhiêu e

Question

cho 1 mol Fe nặng 56 g chứa 26 e hỏi 1,12 g Fe chứa bao nhiêu e

in progress 0
Quinn 2 giờ 2021-09-07T11:36:04+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:37:37+00:00

  Đáp án:

  \(3,12 \times {10^{23}}\) electron

  Giải thích các bước giải:

  Em xem lại đề nha

  1 nguyên tử chứa 26e chứ không phải 1 mol chứa 26e

  \(\begin{array}{l}
  {n_{Fe}} = \dfrac{{1,12}}{{56}} = 0,02\,mol\\
  {e_{Fe}} = 0,02 \times 26 \times 6 \times {10^{23}} = 3,12 \times {10^{23}}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )