Cho 1 nguyên tố D có số khối=65. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. a) Xác định p,n,e b) Xác định khối lượng tính theo kg c)

Question

Cho 1 nguyên tố D có số khối=65. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt.
a) Xác định p,n,e
b) Xác định khối lượng tính theo kg
c) Xác định kí hiệu nguyên tử
d) Theo các em, kí hiệu đúng của nguyên tố đó là gì? vì sao?
Giải giúp e câu d thôi, cảm ơn ạ

in progress 0
Anna 3 tháng 2021-09-16T14:15:10+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T14:16:13+00:00

  d.

  -Vì nguyên tố D có số khối là 65:

  ⇒p+n=65 (1)

  -Vì số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt:

  ⇒p+e-n=22

  mà p=e ⇒2p-n=22 (2)

  -Từ (1) và (2),ta có hệ pt:$\left \{ {{p+n=65} \atop {2p-n=22}} \right.$ $\left \{ {{p=e=29} \atop {n=36}} \right.$ 

  ⇒D là nguyên tố Đồng (Cu)

  ⇒Kí hiệu nguyên tử đúng của nguyên tố D là:$_{29}^{56}$Cu

  ———————-Nguyễn Hoạt———————

   

  0
  2021-09-16T14:16:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) `p=e=29,n=36`

  Nguyên tố D là đồng

  b) 

  c) Đồng kí hiệu là Cu

  d) Là kí hiệu \(_{29}^{64}\) Cu

  `1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^10 4s^1`

  Thuộc chu kì `IV` nhóm `IB`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )