Cho 1 phân số có tử nhỏ hơn mẫu là 12 nếu tăng tử 3 đơn vị và giảm mẫu 4 đơn vị thì đc 1 phân số bằng 2/3 tìm phân số đó

Question

Cho 1 phân số có tử nhỏ hơn mẫu là 12 nếu tăng tử 3 đơn vị và giảm mẫu 4 đơn vị thì đc 1 phân số bằng 2/3 tìm phân số đó

in progress 0
Rose 2 tháng 2021-10-07T08:53:41+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T08:55:35+00:00

  `#Dark`

  Gọi x là tử của phân số đó (x∈N)

  Vì tử số nhỏ hơn mẫu số là 12 nên: x/(x+12)

  Khi tăng tử `3` đơn vị và giảm mẫu `4` đơn vị thì được một phân số bằng `2/3`

  Ta có pt:

  `(x+3)/(x+12-4)=2/3`

  `⇔(x+3)/(x+8)=2/3`

  `⇔(3(x+3))/(3(x+8))=(2(x+8))/(3(x+8))`

  `⇒3(x+3)=2(x+8)`

  `⇔3x+9=2x+16`

  `⇔x=16-9=7`

  Vậy `x=7` và phân số cần tìm là `7/12`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )