Cho 1 quần thể có AA=600 Aa=300 aa=100 tính tần số alen và thành phần kiểu gen quần thể

Question

Cho 1 quần thể có AA=600 Aa=300 aa=100 tính tần số alen và thành phần kiểu gen quần thể

in progress 0
Ruby 5 ngày 2021-09-01T03:34:53+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T03:36:19+00:00

  p(A)= d+h/2

   

   

  0
  2021-09-01T03:36:27+00:00

  Ta có:

  $AA$=$\frac{600}{1000}$ =$0,6$

  $Aa$=$\frac{300}{1000}$ =$0,3$

  $aa$=$\frac{100}{1000}$ =$0,1$

  Tần số alen của quần thể:

  $A=0,6+0,3:2=0,75$

  $a=1-0,75=0,25$

  Thành phần kiểu gen của quần thể khi ở trạng thái cân bằng:

  $0,5625AA:0,375Aa:0,0635aa$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )