cho 1 số tự nhiên có 4 chữ số dạng 83ab tìm a và b để số đó chia hết cho 2 , 3,5

Question

cho 1 số tự nhiên có 4 chữ số dạng 83ab tìm a và b để số đó chia hết cho 2 , 3,5

in progress 0
Hadley 5 tháng 2021-07-23T08:20:36+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T08:21:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Muốn chia hết cho 2 và 5 thì 83ab sẽ phải có tận cùng là 0

  Vậy nên B sẽ là 0 . Ta được 83a0

  Muốn chia hết cho 3 thì tổng các chữ số phải là số chia hết cho 3

  ta có 8+3+b+0 = 11 

  11 : 3 không chia được

  ⇒ 1,4,7 ( vì 11 cộng với những số này sẽ chia hết cho 3 )

  ⇒ Ta tìm được những số : 8310 , 8340 , 8370

  chúc bạn học tốt , nocopy

  0
  2021-07-23T08:21:45+00:00

  – Số chia hết cho 2 và 5 có tận cùng là 0. Vậy b = 0

  Để 83ab chia hết cho 3 thì  8 + 3 + a + b = 8 + 3 + a + 0 = 11 + a. Vậy a = 1; 4; 7

  Vậy a = 1; b = 0 

  a = 4 ; b = 0 

  a = 7 ; b = 0 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )