Cho 1 thấu kính có tiêu cự 50cm. Đặt vật AB cao 1cm vuông góc với trục chính thấu kính (A thuộc trục chính) Cách thấu kính đoạn d a Tính độ tụ thấu kí

Question

Cho 1 thấu kính có tiêu cự 50cm. Đặt vật AB cao 1cm vuông góc với trục chính thấu kính (A thuộc trục chính) Cách thấu kính đoạn d
a Tính độ tụ thấu kính
b d = 60cm xác định vị trí tính chất ,độ lớn ảnh A’B’

in progress 0
Maria 3 tháng 2021-09-09T04:30:56+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:32:36+00:00

  Đáp án:

  a. +2dp

  b. Ảnh thật, ngược chiều cách thấu kính 300cm và cao 5cm

  Giải thích các bước giải:

  f = 50cm = 0,5m

  a. Độ tụ của thấu kính là:

  \[D = \frac{1}{f} = \frac{1}{{0,5}} =  + 2dp\]

  b. Áp dụng công thức thấu kính và hệ số phóng đại ta có:

  \[\begin{array}{l}
  \frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d’}} \Leftrightarrow \frac{1}{{50}} = \frac{1}{{60}} + \frac{1}{{d’}} \Rightarrow d’ = 300cm\\
  \frac{{h’}}{h} = \frac{{d’}}{d} = \frac{{300}}{{60}} = 5 \Rightarrow h’ = 5h = 5cm
  \end{array}\]

  Ảnh thật, ngược chiều cách thấu kính 300cm và cao 5cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )