cho 1 tia phân sáng SI tạo với mặt gương 140 độ . vé hình tia phản xạ, tính góc phản xạ

Question

cho 1 tia phân sáng SI tạo với mặt gương 140 độ . vé hình tia phản xạ, tính góc phản xạ

in progress 0
Camila 1 tuần 2021-11-29T08:11:09+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-29T08:12:16+00:00

  Đáp án:

   40 độ

  Giải thích các bước giải:

  b1 vẽ ảnh của điểm S là S’

  b2 Qua I vẽ pháp tuyến IN của gương

  b3 nối điểm S’ với điểm I ta có góc NIR

  b4 bạn tính SIN(180-40)

  b5 vì  SIN và NIR là góc tới và góc pxạ mà góc tới =góc pxa

  suy ra NIR =SIN9=(40)

  0
  2021-11-29T08:12:56+00:00

  Đáp án:

   Bạn cho mk hỏi liệu đề có sai k ạ  ?

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )