cho 1 ví dụ thấy rằng nâng cao trình độ văn hóa để giảm dân số

Question

cho 1 ví dụ thấy rằng nâng cao trình độ văn hóa để giảm dân số

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-10-16T18:22:02+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T18:23:03+00:00

  Không chặt phá rừng

  Đẩy mạnh giảm nghèo đối với nhóm đồng bào dân tộc thiểu số

  0
  2021-10-16T18:23:46+00:00

  Ko được gây các tệ nạn xã hội

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )