Cho 10,6g hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,5M. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.

Question

Cho 10,6g hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,5M. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu. Cho C = 12 O = 16 H = 1

in progress 0
Madelyn 49 phút 2021-10-04T16:57:24+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T16:58:24+00:00

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {C_2}{H_5}OH + NaOH \to {C_2}{H_5}ONa + {H_2}O\\
  C{H_3}{\rm{COOH + }}NaOH \to C{H_3}{\rm{COO}}Na + {H_2}O\\
  {n_{NaOH}} = 0,1mol
  \end{array}\)

  Gọi a và b lần lượt là số mol của C2H5OH và CH3COOH

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  46a + 60b = 10,6\\
  a + b = 0,1
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  a =  – 0,3\\
  b = 0,4
  \end{array} \right.\)

  Bạn nên xem lại đề nha.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )