Cho 10,8 gam but-1-in phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m (gam) kết tủa. Tính giá trị m.

Question

Cho 10,8 gam but-1-in phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m
(gam) kết tủa. Tính giá trị m.

in progress 0
Delilah 1 tháng 2021-08-05T17:41:35+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:43:34+00:00

  Đáp án: $32,2g$

   

  Giải thích các bước giải:

  $n_{C_4H_6}=\dfrac{10,8}{54}=0,2(mol)$

  $CH\equiv C-CH_2-CH_3+AgNO_3+NH_3\to AgC\equiv C-CH_2-CH_3\downarrow+NH_4NO_3$

  $\to n_{\downarrow}=n_{C_4H_6}=0,2(mol)$

  $\to m=0,2(54-1+108)=32,2g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )