Cho 10,8 gam nhôm tác dụng với 200 gam dung dịch H2SO4 thu được muối nhôm sunfat và khí hiđrô A) viết phương trình hoá học B) tính thể tích H2 thu

Question

Cho 10,8 gam nhôm tác dụng với 200 gam dung dịch H2SO4 thu được muối nhôm sunfat và khí hiđrô
A) viết phương trình hoá học
B) tính thể tích H2 thu được ( đktc)
C) tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch thu được sau phản ứng

in progress 0
Remi 2 tháng 2021-10-06T03:38:08+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T03:39:11+00:00

  $n_{Al}=10,8/27=0,4mol$

  $a/2Al+3H_2SO_4\to Al_2(SO_4)_3+3H_2↑$

  b/Theo pt :

  $n_{H_2}=3/2.n_{Al}=3/2.0,4=0,6mol$

  $⇒V_{H_2}=0,6.22,4=13,44l$

  $c/m_{ddspu}=10,8+200-0,6.2=209,6g$

  Theo pt :

  $n_{Al_2(SO_4)_3}=1/2.n_{Al}=1/2.0,4=0,2mol$

  $⇒m_{Al_2(SO_4)_3}=0,2.342=68,4g$

  $⇒C\%_{Al_2(SO_4)_3}=\dfrac{68,4}{209,6}.100\%=32,63\%$

  0
  2021-10-06T03:39:33+00:00

  Đáp án:

   dưới nha bn

  Giải thích các bước giải:

   a.2Al+3H2SO4→Al2(SO4)3+3H2

      0,4 →                   0,1           0,3

  b.V H2(đktc)=0,3 x22,4=6,72 l

  c.mdd sau=10,8+200+0,3 x2=210,2 g

  C% Al2(SO4)3=0,1 x342 x100: 210,2≈16,27%

  ……………………………chúc bn hk tốt……………………………

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )