cho 10,8g nhôm vào 200g dung dịch CH3COOH 48% a) tính khối lượng chất còn dư sau phản ứng b)tính thể tích khí sinh ra c)tính khối lượng muối tạo thàn

Question

cho 10,8g nhôm vào 200g dung dịch CH3COOH 48%
a) tính khối lượng chất còn dư sau phản ứng
b)tính thể tích khí sinh ra
c)tính khối lượng muối tạo thành
d)tính nồng độ phần trăm của dd sau phản ứng

in progress 0
Josie 2 tháng 2021-10-14T06:51:24+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T06:53:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a.

  $n_{CH3COOH} = \frac{200.48}{100.60}= 1,6(mol)$
  $n_{Al} = \frac{10,8}{27}= 0,4(mol)$
  $2Al + 6CH_3COOH → 2(CH_3COO)_3Al + 3H_2$

  Vì $3n_{Al} = 0,4.3 = 1,2 > n_{CH3COOH} = 1,6$ nên $CH_3COOH$ dư

  $⇒ n_{CH3COOH(dư)} = n_{CH3COOH} – 3n_{Al} = 1,6-1,2 = 0,4(mol)$

  $⇒ m_{CH3COOH(dư)} = 0,4.60 = 24(gam)$

  b.

  $n_{H2} = \frac{3}{2}.n_{Al} = \frac{3}{2}.0,4 = 0,6(mol)$

  $⇒ V_{H2} = 0,6.22,4 = 13,44(lít)$

  c.

  $n_{(CH3COO)3Al} = n_{Al} = 0,4(mol)$
  $⇒ m_{muối} = 0,4.204 = 81,6(gam)$

  d.

  Sau phản ứng , 

  $m_{dd} = m_{Al} + m_{dd-CH3COOH} – m_{H2} = 10,8 + 200 – 0,6.2 = 209,6(gam)$

  $⇒ C\%_{(CH3COO)3Al} = \frac{81,6}{209,6}.100\% = 39\%$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )