Cho 10 gam một kim loại a hóa trị 2 tác dụng hết với nước thu được 5,6 l khí H2 Tìm tên kim loại đó

Question

Cho 10 gam một kim loại a hóa trị 2 tác dụng hết với nước thu được 5,6 l khí H2 Tìm tên kim loại đó

in progress 0
Madelyn 56 phút 2021-09-07T07:55:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:57:20+00:00

  Đáp án:

   Ca

  Giải thích các bước giải:

  \(A+2H_2O\to A(OH)_2+H_2\\ n_{H_2}=\frac{5,6}{22,4}=0,25\ \text{mol}\to n_A=0,25\ \text{mol}\to M_A=\frac{10}{0,25}=40\ \text{g/mol}\)

  vậy A là Ca

  0
  2021-09-07T07:57:34+00:00

  Đáp án:dưới nha

   

  Giải thích các bước giải:

  ta có phương trình hóa học

  a+2H2O–>a(OH)2+H2

  số mol của H2 là 5,6:22,4=0,25

  => số mol của a là 0,25

  khối lượng của a là 10:0,25=40

  vậy a là Ca

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )