Cho 10 mũ m -1:19 chứng tỏ 10 mũ 2m +18:19 : nghĩa là chia hết

Question

Cho 10 mũ m -1:19 chứng tỏ 10 mũ 2m +18:19
: nghĩa là chia hết

in progress 0
Emery 3 tuần 2021-07-09T22:46:12+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:47:52+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có : $10^{m-1}\quad\vdots\quad 19$ 

  $\to (10^{m-1})^2\quad\vdots\quad 19$ 

  $\to 10^{2(m-1)}\quad\vdots\quad 19$ 

  $\to 10^{2m-2}\quad\vdots\quad 19$ 

  $\to 10^{2m-2}.10^{20}\quad\vdots\quad 19$ 

  $\to 10^{2m-2+20}\quad\vdots\quad 19$ 

  $\to 10^{2m+18}\quad\vdots\quad 19$ 

  $\to đpcm$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )