Cho 10g hỗn hợp 2 khí CH4,C2H4 tác dụng lượng dư dung dịch Br2 thấy có 16g Br2 phản ứng a, Viết PTHH b,Tính % khối lượng các khí trong h2 bđ Làm giúp

Question

Cho 10g hỗn hợp 2 khí CH4,C2H4 tác dụng lượng dư dung dịch Br2 thấy có 16g Br2 phản ứng
a, Viết PTHH
b,Tính % khối lượng các khí trong h2 bđ
Làm giúp mik với ạ
Mình cảm ơn nhiều

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2021-10-20T02:46:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T02:47:44+00:00

  Bạn xem hình

   

  0
  2021-10-20T02:47:50+00:00

  Đáp án:

  a/

  CH4 + Br2 -/-> ko pứ

  C2H4 + Br2 –> C2H4Br2

  0,1          0,1

  nBr2 = 16/160 = 0,1 (mol)

  b/

  %mC2H4 = $\frac{0,1.28}{10}$.100 = 28%

  %mCH4 = 100 – 28 = 72%

    

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )