Cho 11,16 gam một amin đơn chức A tác dụng với dd H2SO4 loãng dư thu được 17,04 gam muối. Công thức của A là:

Question

Cho 11,16 gam một amin đơn chức A tác dụng với dd H2SO4 loãng dư thu được 17,04 gam muối. Công thức của A là:

in progress 0
Julia 1 tháng 2021-08-31T07:49:56+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T07:51:16+00:00

  Đáp án: $C_6H_5NH_2$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi CTHH của A : $RNH_2$

  Phương trình hóa học :

  $2RNH_2 + H_2SO_4 \to (RNH_3)_2SO_4$

  Theo PTHH ;

  $n_A = 2n_{muối}$
  $⇔ \dfrac{11,16}{R + 16} = 2.\dfrac{17,04}{2R + 130}$

  $⇔ R = 77(-C_6H_5)$

  Vậy CTHH của A : $C_6H_5NH_2$

   

  0
  2021-08-31T07:51:27+00:00

  Đáp án: $C_6H_5NH_2$

   

  Giải thích các bước giải:

   BTKL: $m_{H_2SO_4}=17,04-11,16=5,88g$

  $\Rightarrow n_{H_2SO_4}=\dfrac{5,88}{98}=0,06(mol)$

  Amin đơn chức nên $n_A=n_{NH_2}=n_{H^+}=0,06.2=0,12(mol)$

  $\Rightarrow M_A=\dfrac{11,16}{0,12}=93=R+16$

  $\Leftrightarrow R=77 (C_6H_5)$

  Vậy A là $C_6H_5NH_2$

  A là phenylamin hay anilin.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )