Cho 11,2 gam sắt ngoài không khí, một thời gian sau thu được hỗn hợp X, sau đó cho X vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu đc SO2 (đktc) là sản phẩm khử du

Question

Cho 11,2 gam sắt ngoài không khí, một thời gian sau thu được hỗn hợp X, sau đó cho X vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu đc SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Tìm khối lượng của muối thu được

in progress 0
Nevaeh 3 tháng 2021-09-19T19:10:32+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T19:12:19+00:00

  $n_{Fe}=\dfrac{11,2}{56}=0,2 mol$

  Quá trình phản ứng:

  $Fe\rightarrow (Fe, Fe_xO_y)\to Fe_2(SO_4)_3$ 

  Bảo toàn Fe: $n_{Fe_2(SO_4)_3}=0,5n_{Fe}=0,1 mol$

  $\to m_{Fe_2(SO_4)_3}=0,1.400=40g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )