Cho 11,2 gam sắt tác dụng hoàn toàn với 100ml axit sunfuric a) Viết PTHH xảy ra b) Tính thể tích khí hiđro sinh ra ở đktc c) Nồng độ mol của dd axit đ

Question

Cho 11,2 gam sắt tác dụng hoàn toàn với 100ml axit sunfuric
a) Viết PTHH xảy ra
b) Tính thể tích khí hiđro sinh ra ở đktc
c) Nồng độ mol của dd axit đã dùng
Mong ae giúp mình

in progress 0
Amaya 2 ngày 2021-12-07T23:11:00+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:12:02+00:00

  nFe=11.2/56=0.2(mol); 100ml dd H2SO4=0.1(l) dd H2SO4

        a) Fe + H2SO4 —> FeSO4 + H2

  mol:    0.2         0.2                          0.2  

  b)thể tích khí hiđro sinh ra ở đktc là Vh2=0.2*22.4=4.48(l)

  c)c) Nồng độ mol của dd axit đã dùng là Cm=n/V=0.2/0.1=2(M)

   

  0
  2021-12-07T23:12:48+00:00

  Đáp án:

  a) PTHH: Fe+H_{2}SO_4$ → $FeSO_{4}+H_2$ ↑

  b) $V_{H_2}$ = $4,48(l)_{}$

  c) $C_{MH_{2}SO_4 }$ = $2(M)_{}$

  Giải thích các bước giải:

  a) PTHH: $Fe+H_{2}SO_4$ → $FeSO_{4}+H_2$ ↑

      Hspt:     1            1                    1             1 (mol)

      Pư:       0,2          0,2                 0,2           0,2 (mol) 

  Tóm tắt: 

    $m_{Fe}=11,2(g)$ 

    $V_{ddH_2SO_4}=100ml=0,1l$ ($H_{2}SO_4$ là dung dịch axit cho nên $V_{}$ ở dưới phải ghi thêm chữ dd nha bạn)

  Tính số mol:

    $n_{Fe}$ = $\frac{m_{Fe} }{M_{Fe} }$ = $\frac{11,2}{56}=0,2(mol)$ 

  Tính theo yêu cầu:

    b) $V_{H_2}$= $n_{H_2}$ * $22,4_{}$ = $0,2_{}$ * $22,4_{}=4,48(l)$

    c) $C_{MH_{2}SO_4 }$ = $n_{H_{2}SO_4 }$ / $V_{ddH_{2}SO_4 }$ = $0,2_{}$ / $0,1_{}$ = $2(M)_{}$    

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )